Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moderpublikation: Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002", 2003 s. 54-56

Forfatter: Borchorst, Anette

År: 2003

View file
nameKilde502.pdf

...