Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Moderpublikation: Løbeseddel i Margit Fogh Jensens privatarkiv. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Forfatter: Initiativgruppen for ligeløn i Århus

År: 1972

View file
nameKilde393.pdf

...