Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1908: Kvinder får samme adgang som mænd til at blive fuldmægtig hos en retsbetjent, men kan ikke fungere som dommer.

Moderpublikation:

Forfatter: Larsen, Jytte

År: 2001