Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5. Laub
Hieronymus Laub (1838-1910) var læge. Fra 1866-1874 var han assisterende læge ved Almindeligt Hospital.

Moderpublikation:

Forfatter: Johnsen, Ida

År: 1915

View file
nameKilde49.pdf