Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det var den mest aktive Rødstrømpegruppe i København - den, der bl. a. lavede aktioner på Strøget og på Tuborg - der havde indkaldt til mødet. Mændene var nærmest i overtal, og den kendsgerning havde nogle af de kvindelige modedeltagere svært ved at sluge. Emnet blev debatteret så kraftigt, at hovedparten af de tilstedeværende mænd valgte at gå frivilligt.
En repræsentant for den såkaldte kvindelige Kanonklub - en anden kvindesagsgruppe - satte gang i debatten med følgende bemærkning:

- Jeg foreslår, at de tilstedeværende mænd forlader salen-

- Hun tilføjede: - Kvindens bevidsthedsgørelse er det væsentlige. Det er os, det drejer sig om, og vi kan ikke tale ordentligt sammen, når der er mænd til stede.

En anden kvindelig deltager sagde:

- Da

de sorte pantere startede, vedtog de at ekskludere alle hvide. De ville først gøre sig klart, hvad det vil sige at være sort. Vi trænger til den samme bevidsthedsproces.
En tredje kvindelig deltager:

- Jo mere positive mændene er, jo mere forstyrrer de os. Det, sagen drejer sig om, at er lære kvinder at arbejde sammen uden mænd.

Rødstrømperne havde ikke ventet så mange mandlige deltagere i mødet. De havde ellers forsøgt at gardere sig mod mænds tilstedeværelse ved at anbringe kvinder i grupper for sig og mænd i grupper for sig. Meningen var, at man i de enkelte grupper skulle diskutere kønsrollemønstre.
Der kom faktisk gang i gruppediskussionerne, og kvinderne holdt længst ud.
Efter mødet sagde en af rødstømperne: - Der er nu skabt grobund for en række kvindesagsakt ioner, hvor enkelte grupper kan handle selvstændigt eller i samarbejde med andre grupper. For os er det væsentligt, at andre også er startet.
lars.

...